• slide5

  • 11_web
  • 2_web
  • 5_web
  • Balkong_web
  • Vinter_web

  • slide7

  • 8_web

Velkommen til Luftforsvarets byggelag!

Beboerportalen administreres av styret, og her legger vi ut nyheter og nyttig informasjon for beboerne våre. Når du registrerer deg som bruker får du tilgang til nyheter, oppdateringer, mulighet til å melde en sak til styret, felles kalender og dokumentarkiv.

Alle beboere i Luftforsvaret byggelag bør være registrert som brukere av beboerportalen. For å registrere deg (eller be om nytt passord), klikk på "Registrering" øverst til høyre på siden.

Befaring med droneflyging

I perioden 24. til 26. oktober mellom kl. 10.00-14.00 vil det foretas befaring av bygningene på byggelagets eiendom ved bruk av droner. Befaringene blir utført i regi ABBL.

Dette er for å kontrollere tilstand på yttertak, piper, ventilasjonshatter og fasader.

Husk å lufte også på vinterstid

Det går mot kaldere tider og i den forbindelse vil vi i styret minne om at man fortsatt må sørge for lufting av leilighetene. God ventilasjon er viktig for et godt inneklima.

Leilighetene våre har mekanisk ventilasjon, det vil si at luften kommer inn gjennom spalteventiler i vinduene og gjennom veggventiler i fasaden og ut av kjøkken, toalett og badets ventiler. Sørg for at disse ikke blokkeres!

Følg denne linken hvis du vil lese mer om tips for god ventilasjon og et godt inneklima:

Ventilasjon og inneklima i boliger med mekanisk ventilasjon

Søknad om seksjonering er sendt

Nå er søknaden om seksjonering sendt i posten til Oslo kommune!

Maksimal behandlingstid hos kommunen er 12 uker. Derfor er vi mest sannsynlig over nyttår før seksjoneringen tinglyses. På dette tidspunktet vil det være AS Luftforsvarets byggelag som står som hjemmelshaver til samtlige seksjoner. Deretter gjenstår overskjøting av den enkelte seksjonen fra byggelaget til aksjonærene/beboerne før vi blir Vestre Holmen sameie.

Vedtekter og husordensregler

Byggelagets vedtekter og husordensregler er under endring nå som vi skal gå over fra aksjelag til selveier. Etter den ekstraordinære generalforsamlingen på torsdag 27.09 gikk styret og representanter fra ABBL igjennom forslag til nye vedtekter med forsamlingen. Dette forslaget skal alle beboere ha fått i posten sammen med innkallelsen til generalforsamlingen.

Under møtet ble det også etterspurt framgang med nye husordensregler, og i den sammenheng ble det opprettet en komité som skal utarbeide forslag til nye husordensregler.

Link til gjeldende vedtekter og husordensregler:

Vedtekter Luftforsvarets byggelag

Husordensregler Luftforsvarets byggelag

Ekstraordinær generalforsamling 27. september

Torsdag 27. september kl. 18.00 er det ekstraordinær generalforsamling i auditoriet på Persbråten videregående skole vedrørende låneopptak og søknad om ombygging av loftsareal i flyveien 5.

Alle har fått skriftlig innkalling inkludert fullmaktsskjema og adgangstegn i posten. I tillegg til informasjon om seksjoneringen, foreløpig forslag til nye vedtekter for Vestre Holmen sameie og informasjon/søknadsskjema for å melde interesse for å være med i det nye styret.

Mvh styret

Vil du være med i styret? Frist 1. oktober

 

Vil du være med i det nye styret når byggelaget blir omgjort til sameie?

Vi trenger personer med forskjellig kompetanse for å etablere det nye sameiet.
Det nye sameiet starter fra scratch og det blir viktig å etablere et godt, velfungerende og inkluderende sameie hvor det vil være trygt og godt å bo for alle.

De viktigste arbeidsoppgavene i første periode blir å vedtektsfeste nye vedtekter, husordensregler og en sunn og langsiktig økonomi for sameiet inkl. sammensetning og honorering av styremedlemmer/varamedlemmer. Det bør også diskuteres å etablere ressursgruppe/eventuelle arbeidsgrupper som ledes av et av styremedlemmene. Det bør også lages en fremdriftsplan for vedlikehold.

For de av dere som er interessert vil det være fint om dere fyller inn vedlagte skjema innen 1. Oktober og sende til: nattscheel@gmail.com

Med vennlig hilsen valgkomiteen

docx
Download

skjema-paamelding-nytt-styre

Size : 31.50 ko
Hits : 18
Date added : 2018-09-05 09:46:52

 

Vi blir «Vestre Holmen sameie»

Kjære beboere!

Nytt navn på sameiet, når seksjoneringen blir tinglyst, blir Vestre Holmen sameie. Vi i styert har bare fått gode tilbakemeldinger på dette forslaget, og siden nåværende byggelag ble skilt ut fra Holmen gård en gang i tiden har vi også en historisk forankring til dette navnet.

Ha en god dag videre!

Hunder skal holdes i bånd

hundibandVil bare minne om at hunder skal holdes i bånd på alle byggelagets områder, selv om det generelle påbudet om båndtvang nå er slutt. Dette gjelder både inne og ute i byggelaget – og hundeskitt skal alltid fjernes med én gang.  Uansett hvor snill eller harmløs akkurat din hund er kan det være andre som er redd for den, eller ikke synes noe om den – og det skal respekteres.

Det er ikke tillatt å ha med seg hund inn i parsellhagen.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 11. juni 2018

I linken under finner dere protokollen fra ekstraordinær generalforsamling avholdt den 11.06.18:

Category

pdf
Download

protokoll-ekstraord-generalforsamling-luftforsvarets-byggelag-110618

Size : 2.54 mo
Hits : 66
Date added : 2018-08-01 20:18:40
pdf
Download

ventilasjon-og-inneklima-i-boliger-med-mekanisk-ventilasjon

Size : 204.09 ko
Hits : 8
Date added : 2018-10-24 13:21:05

 

Luftforsvarets byggelag

  Forretningsadresse:
  Postboks 385
1301 Sandvika
Organisasjonsnr.: 921242786
Epost: styret@luftforsvaretsbyggelag.no

  Her finner du oss!